Sekcja dwujęzyczna z językiem hiszpańskim – informacje ogólne

Nasza sekcja dwujęzyczna z językiem hiszpańskim działa w I Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy od września 2005 roku.

Została utworzona na mocy Porozumienia między Ministerstwami Edukacji Polski i Hiszpanii. Jesteśmy jedną z 16 szkół w Polsce realizujących program oddziałów dwujęzycznych z językiem hiszpańskim na mocy tego porozumienia, jedyną w naszym województwie.

Dzięki Porozumieniu w naszej szkole zatrudniony jest co najmniej jeden nauczyciel z Hiszpanii, dysponujemy biblioteką hiszpańską z materiałami dydaktycznymi ufundowanymi przez stronę hiszpańską, a dla naszych uczniów otwartych jest szereg wyjątkowych możliwości.

Na czym polega nauczanie dwujęzyczne w języku hiszpańskim?

Jest to taki system kształcenia, w którym uczniowie oprócz intensywnej nauki języka hiszpańskiego uczą się wybranych przedmiotów w tym języku.  Dzięki Porozumieniu, nasi uczniowie klasy dwujęzycznej mają lekcje historii Hiszpanii, geografii Hiszpanii i literatury hiszpańskiej w języku hiszpańskim, prowadzone przez rodzimego użytkownika tego języka, specjalistę wybranego przez przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Hiszpanii.

 Program sekcji dwujęzycznych z językiem hiszpańskim jest programem cieszącym się prestiżem i uznaniem. Jest skierowany do uczniów liceów ogólnokształcących, którzy osiągają bardzo dobrą znajomość języka i kultury hiszpańskiej.

Celem nauczania dwujęzycznego jest opanowanie przez uczniów materiału zarówno z danego przedmiotu nauczanego w języku obcym, jak i z tego języka. Duży nacisk w nauczaniu dwujęzycznym kładziemy na opanowanie języka na poziomie pozwalającym uczniom porozumiewać się w po hiszpańsku nie tylko w życiu codziennym, ale przede wszystkim w celach edukacyjnych, a w przyszłości – także w celach zawodowych.

Absolwenci sekcji dwujęzycznej mają możliwość przystąpienia do hiszpańskiego egzaminu maturalnego równoważnego z egzaminem zdawanym przez uczniów hiszpańskich (tzw. Título de Bachiller). Dzięki temu, mają możliwość ubiegania się o stypendia na studia w Hiszpanii.

Nasi absolwenci obecnie studiują na uniwersytetach w Madrycie, Barcelonie, Granadzie i Jaén.

Ukończenie sekcji hiszpańskiej daje możliwość zdobycia wymarzonej pracy, niezależnie od wybranego kierunku studiów. Wielu absolwentów podkreśla, że uzyskało pracę w różnych zawodach właśnie dzięki temu, że wyróżniła ich spośród innych kandydatów znajomość języka hiszpańskiego.

Obecni uczniowie sekcji dwujęzycznej ukończyli wcześniej gimnazjum dwujęzyczne z językiem hiszpańskim, lub w inny sposób opanowali język na tyle, by sprostać wymaganiom nauki w liceum.

W czasie nauki w sekcji hiszpańskiej, nasi uczniowie uczestniczyli w licznych wyjazdach do Hiszpanii, w ramach projektów europejskich, na intensywne kursy językowe oraz jako wycieczki szkolne.

Brali też udział w licznych konkursach organizowanych przez Biuro Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Hiszpanii w Polsce: konkursie na fotomontaż, film krótkometrażowy, konkursie literackim, festiwalu teatralnym i innych, w których zdobywali liczne nagrody i wyróżnienia.

Przyszłość sekcji dwujęzycznej od roku szkolnego 2021/22:

Od przyszłego roku szkolnego (2021/22) do rozpoczęcia nauki w sekcji hiszpańskiej nie będzie wymagana znajomość języka hiszpańskiego. Rozpocznie się ona od dodatkowego roku intensywnej nauki języka hiszpańskiego od podstaw. Więcej informacji na temat rekrutacji i nauki w sekcji od przyszłego roku jest w przygotowaniu.

https://www.youtube.com/watch?v=7ZeU_nVwVTQ