Edu(R)ewolucja2: Zajęcia i zakupy realizowane w ramach projektu