Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół  Ponadpodstawowych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2020”.