Dyżur opieki medycznej

 

Gabinet profilaktycznej opieki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla uczniów:

  • Gabinet: sala nr 14, na parterze 

 

Godziny pracy:

poniedziałek - 7.00 – 14.35

wtorek - 7.00 – 14.35 

środa - 7.00 – 14.35

piątek - 7.00 – 14.35

 

 

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje: pielęgniarka - Danuta Dudzińska - Kowalikowska

nr telefonu: 500 429 667

 

Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują*:

 

-wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;

-czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

-sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością;

-udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej;

-udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

 

*Dane dotyczące stanu zdrowia ucznia są objęte tajemnicą medyczną

*Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych

*Ustawa z dnia 12.04.2019 o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. 2019 poz. 1078)

*Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 736)