Podziękowania

W szczególności pragniemy podziękować włodarzom województwa i miasta za objęcie honorowym patronatem naszej uroczystości. Dziękujemy Państwu również za wspieranie działań szkoły, życzliwość, przychylność, otwartość, ofiarność i pomoc w stwarzaniu coraz lepszych warunków edukacyjnych w naszej szkole.

Dziękujemy patronom naukowym Jubileuszu 400-lecia I LO: Collegium Medicum UMK, Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego oraz Wyższej Szkole Bankowej. 

Mobirise

Na ręce Pani Ewy Pronobis-Sosnowskiej, Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy oraz Pani Joanny Grabowskiej–Janowiak Kierownika Wydziału Muzeum Oświaty składamy serdeczne podziękowanie dla pracowników tych instytucji za przygotowanie bardzo interesującej historycznej wystawy zatytułowanej „Od kałamarza do tabletu. 400 lat klasyków w Bydgoszczy”.

Podziękowania do patronów medialnych: ośrodka regionalnego TVP3 Bydgoszcz, Radia ESKA, Gazety Wyborczej, Expressu Bydgoskiego i Gazety Pomorskiej za promowanie naszego przedsięwzięcia w szerokim gronie odbiorców.

Mobirise

Szczególne podziękowania składamy partnerom, sponsorom i przyjaciołom szkoły, którzy bardzo chętnie włączyli się w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Dziękuję Państwu za okazane serce i życzliwość.

Dziękujemy:

Partnerowi Totalizatorowi Sportowemu

i sponsorom:

- Firmie budowlanej KONDBUDOWI
- Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu PUBR  
- Firmie EURO-CLEAR 
- EMBANKU      
- Drukarni TOM 
- Firmie PENTEL      
- Firmie YOCA  
- Moderator Inwestycje     
- Przychodni Vitamed 
- Blackfish Studio end Film     
- ENPIRE Transport 
- Cukierni SOWA      
- Firmie GRAN 
- Wojskowym Zakładom Lotniczym nr 2 i Polskiej Grupie Zbrojeniowej 
- Firmie Instalacje Grzewcze, Gazownicze i Sanitarne Rafał Drygalski 
- Firmie HOBI      
- Firmy STAMAX GIFTS     
- Firmie OPTYK     
- Towarzystwu Ubezpieczeniowemu Interrisk   
- Towarzystwu Ubezpieczeniowemu WARTA 
- Radzie Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego 
- Radzie Osiedla Bocianowo-Śródmieście- Stare Miasto 
- Szkółce drzew i krzewów ozdobnych NIEDŹWIEDŹ 
- Grupie producentów owoców GALSTER 

Mobirise
 Szanowni Państwo
400–lecie szkoły jest wydarzeniem jedynym
w swoim rodzaju. Chcemy w odpowiedni sposób
to uczcić, dlatego serdecznie zapraszamy absolwentów, nauczycieli i przyjaciół Jedynki
na zjazd jubileuszowy, który odbędzie się
25 października 2019 r. 

Organizatorem zjazdu jubileuszowego jest „Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy - Jedynka Bydgoszcz”. Wszystkie szczegóły dotyczące rejestracji znajdziecie Państwo w zakładce Stowarzyszenie