Plan postępowań o udzielenia zamówień na rok 2021 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.06.2021   -   ZP 3200-01/2021 „Dostawa Przedmiotów dydaktycznych dla I Liceum Ogólnokształcącego:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021