OFERTA EDUKACYJNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. C. K. NORWIDA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BYDGOSZCZY

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

 

 

Klasa

(symbol i nazwa)

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 

Język obcy

 

 

Przedmioty punktowane  podczas rekrutacji

 

 

Dodatkowe informacje

klasa 1d  
klasa lingwistyczna

język hiszpański
język angielski
geografia

język hiszpański
(obowiązkowy)
język angielski
(obowiązkowy)

 

język polski

 

 • współpraca z Biurem Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Hiszpanii,
 • obowiązkowe zajęcia z native speaker z Hiszpanii,
 • przedmioty dodatkowe (obowiązkowe): Wiedza o krajach anglojęzycznych, Kultura Hiszpanii,
 • współpraca z organizacją „Naukabezgranic” - udział w warsztatach kulturowych prowadzonych przez native speakerów,
 • współpraca z Teatrem Szekspirowskim w Gdańsku - lekcje i warsztaty szekspirowskie na żywo w teatrze

 

język angielski

 

 

matematyka

  

 

geografia

 

klasa 1e
matematyczno - informatyczna z językiem angielskim

matematyka
język angielski
informatyka

 

język angielski

(obowiązkowy)

 

 

język polski

 

 • realizacja programu autorskiego z matematyki rozszerzonej,
 • warsztat z robotyki,
 • trening umiejętności programowania,
 • udział w warsztatach oraz wykładach organizowanych przez pracowników naukowych UMK i PBŚ,wyjazdy naukowe,
 • język angielski nauczany międzywydziałowo z podziałem na 4 grupy zaawansowania

 

język hiszpański (*)

 

 

matematyka

 

język niemiecki (*)

 

 

język angielski

 

język francuski (*)

 

informatyka

 

klasa 1f
medyczna

biologia
chemia
matematyka

 

język angielski (obowiązkowy)

 

język polski

 

 

 • realizacja programów autorskich,
 • zajęcia laboratoryjne z chemii  i biologii w CM UMK, PBŚ, udział w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych CM UMK i PBŚ,
 • wyjazdy naukowe,
 • zajęcia w Zakładzie Patomorfologii CM UMK,
 • język angielski nauczany międzywydziałowo z podziałem na 4 grupy zaawansowania

 

język niemiecki (*)

 

 

matematyka

 

 

język francuski (*)

 

 

biologia

 

 

język hiszpański (*)

 

 

chemia/fizyka

 

 

 • Proponujemy różne koła przedmiotowe i artystyczne uwzględniające zainteresowania młodzieży
 • Przygotowywanie do olimpiad przedmiotowych i konkursów
 • Aktywna działalność Samorządu Uczniowskiego
 • Prężnie działający wolontariat
 • Wyjazdowe warsztaty językowe EUROWEEK
 • Zajęcia sportowe w nowoczesnej hali sportowej: siłownia, rowerki spinningowe, sala taneczna, sala aerobik
 • Regularne spotkania z podróżnikami
 • Największy księgozbiór wśród bibliotek szkolnych w Bydgoszczy
 • W ofercie: szkolny chór Primo, obozy narciarskie, spływy kajakowe, wyjazdy na musicale, obiady na terenie szkoły

 

 

(*) Zasadą w naszej szkole jest kontynuacja nauki drugiego języka obcego zapoczątkowana w szkole podstawowej (odstępstwem od tej zasady może być zapisanie ucznia klasy pierwszej na wniosek jego rodziców/ prawnych opiekunów na naukę drugiego języka obcego, ale innego niż dotychczas nauczany) jednak zawsze w zależności od wolnych miejsc w grupach i od lokaty na listach przyjętych do szkoły.