Drzwi Otwarte 2023 - 22 kwietnia w godzinach 11:00-13:00

Zapraszamy na "Drzwi otwarte" w I Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy