Rocznik I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy

Tom I, 2023

 

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Wstęp

ARTYKUŁY

Mariusz Adamczak, Ciągi liczb całkowitych w ciągach określonych rekurencyjnie

Dominika Goltz-Wasiucionek, Czy biblioterapia to praca z Biblią? I jak to się zaczęło?

Aleksander Gotowicz, Działalność WRO SDPRR-SDKPiL na terenie guberni piotrkowskiej w okresie rewolucji 1905-1907

Alberto Parada, Sobre las buenas relaciones entre Polonia y España

Dawid Perlik, Do czego jest nam potrzebny Kościół?

***

Julia Belter, Ekspansja turecka w Europie w XIV-XV wieku – zarys problematyki

Antonina Bocian, Konstytucyjny ustrój II Rzeczypospolitej

Agata Borkowska, Najtrudniej być prorokiem we własnym kraju: refleksje na marginesie twórczości Cypriana Kamila Norwida

Julia Horoszczuk, Doświadczenie epidemii koronawirusa z perspektywy języka

Maciej Kowalczyk, Sławni matematycy

Ellen Kuźma, Literatura jako sztuka zadawania pytań

Ziemowit Walkowiak, Silniki rakietowe: kiedyś – dziś – jutro

Franciszek Winiarski, „Romans o Aleksandrze”, czyli krótko o mitologizowaniu postaci historycznych

Tymoteusz Wójcik, Hollywood – senne oszustwo i jego polskie korzenie

 

Z KRONIKI SZKOLNEJ

Jarosław Acalski, Matura w Jedynce

 

WSPOMNIENIA

Mirosława Kudła (Robótka) (uczennica w l. 1963-1967), I LO kiedyś

Wojciech Szypliński (uczeń w l. 1978-1982), Wspomnienia szkolne