PROFILE KLAS 1 W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

  

KLASA 1D lingwistyczna 

· Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, j. hiszpański, j. angielski

· Przedmioty uzupełniające: wiedza o krajach anglojęzycznych, kultura Hiszpanii

Szczegóły 6 kwietnia 2024r. (godz. 11:00 -13:00) w czasie Drzwi Otwartych dla Kandydatów

 

 

 

KLASA 1E matematyczno – informatyczna z językiem angielskim 

· Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, j. angielski, informatyka

· Przedmioty uzupełniające: komputerowe wspomaganie projektowania, geometria w ćwiczeniach

Szczegóły 6 kwietnia 2024r. (godz. 11:00 -13:00) w czasie Drzwi Otwartych dla Kandydatów

 

 

 

KLASA 1F medyczna

· Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka

· Przedmioty uzupełniające: ratownictwo medyczne w praktyce, język łaciński w medycynie

Szczegóły 6 kwietnia 2024r. (godz. 11:00 -13:00) w czasie Drzwi Otwartych dla Kandydatów