W ramach Rządowego programu pomocy uczniom, posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole istnieje możliwość dofinansowania do zakupu:

▪ podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego,

▪ materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego,

▪ materiałów ćwiczeniowych.

Wniosek o udzielenie pomocy  należy składać w sekretariacie szkoły do 6 września 2023r.

Zwrot kosztów warunkowany będzie przedłożeniem paragonów, faktur lub oświadczeniem rodzica. 

W załączeniu podstawa prawna i formularz wniosku.