Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w 14 bydgoskich liceach ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli.

W projekcie weźmie udział 2443 uczniów oraz 137 nauczycieli kształcenia ogólnego w następujących bydgoskich liceach ogólnokształcących:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida,
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika,
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza,
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego,
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego,
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich,
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Kusocińskiego,
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. dra Emila Warmińskiego,
 • IX Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Nowakowskiego,
 • XI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków,
 • XII Liceum Ogólnokształcące – Zespół Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego,
 • XIII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Hallera,
 • XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Jeremiego Przybory,
 • XXI Liceum Ogólnokształcące – Zespół Szkół nr 19 im. Synów Pułków.

Uczniowie wezmą udział w:

 1. Zajęciach w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy takich jak: język angielski, programowanie i robotyka,
 2. Zajęciach specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 3. Zajęciach opartych na metodzie eksperymentu przyrodniczego i matematycznego.

W 13 liceach ogólnokształcących zorganizowane zostanie wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego.

Nauczyciele podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych.

Szkoły biorące udział w projekcie doposażą pracownie przedmiotowe w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK.

W 9 liceach zmodernizowana zostanie sieć LAN.

 

Jednostką odpowiedzialną za realizację działań na rzecz nauczycieli jest Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Miasta Bydgoszczy.