Klasa medyczna z rozszerzoną matematyką

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • Biologia
 • Chemia
 • Matematyka

Przedmioty uzupełniające:

 • Ratownictwo medyczne w praktyce
 • Język łaciński w medycynie

Języki obce:
angielski oraz niemiecki/hiszpański/francuski

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

 • Język polski
 • Biologia
 • Chemia/Fizyka
 • Matematyka

Szkoła oferuje przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych.

W ramach przedmiotów kierunkowych odbywają się projekty badawcze we współpracy z ofertą uczelni wyższych/instytucji współpracujących ze szkołą.

Propozycje edukacyjne:

 • warsztaty pierwszej pomocy,
 • warsztaty genetyki molekularnej i kryminalistyki,
 • zajęcia w centrum symulacji medycznych,
 • zajęcia laboratoryjne w Zakładzie Anatomii Porównawczej i Klinicznej,
 • zajęcia w zoo,
 • rozszerzona współpraca z Collegium Medicum, UMK