Klasa lingwistyczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • Geografia
 • Język hiszpański
 • Język angielski

Przedmioty uzupełniające:

 • Wiedza o krajach anglojęzycznych
 • Kultura Hiszpanii

Języki obce:
angielski i hiszpański

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

 • Język polski
 • Język angielski
 • Geografia
 • Matematyka

Szkoła oferuje przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych.

W ramach przedmiotów kierunkowych odbywają się projekty badawcze we współpracy z ofertą uczelni wyższych/instytucji współpracujących ze szkołą.

Propozycje edukacyjne:

 • lekcje z native speakerem z Hiszpanii,
 • zajęcia dotyczące kultury krajów anglojęzycznych i hiszpańskojęzycznych,
 • pierwszeństwo uczestnictwa na intensywnym kursie języka hiszpańskiego w Salamance,
 • udział w międzynarodowym projekcie online ze szkołą w Finlandii i Hiszpanii,
 • warsztaty redukcji stresu mindfulness.