W dniu 8 czerwca odbyła się gala konkurs „Ludzie Kresów – opowieści nieznane”, zorganizowanego przez Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

Laureatką I miejsca w kategorii praca plastyczna wśród uczniów szkół ponadpodstawowych została Hanna Lisowska z klasy 1h, wyróżnienia w kategorii praca cyfrowa (szkoły ponadpodstawowe) otrzymały uczennice: Julia Krupa (klasa 2b) i Aleksandra Zalewska (klasa 3b).

Konkurs stał się okazją do przywołania rodzinnych historii. Hania, Julia i Ola przygotowując prace konkursowe wykorzystały wojenne wspomnienia najbliższej rodziny. W ten sposób wielu młodych ludzi uświadamia sobie, że historia dotyczy każdego z nas, a rodzinne archiwa i pamięć najbliższych często kryją wielkie tajemnice i niesamowite opowieści.

Dzień spędzony w Lublinie, to nie tylko gala konkursowa, organizatorzy zadbali również o to, aby podczas spaceru urokliwymi uliczkami lubelskiej Starówki uczestnicy poznali dzieje miasta i zwiedzili Zamek Lubelski, w którym dokonał się akt unii lubelskiej w 1569 r.