W pierwszej kolejności uczniowie zwiedzili Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji oraz Laboratorium Technik Wytwarzania. Przybliżona została wiedza z zakresu badań materiałów i konstrukcji z wykorzystaniem maszyn wytrzymałościowych oraz pokazanie wielkogabarytowego stanowiska do badań dużych obiektów. Odwiedzający mieli również możliwość przeprowadzenia procesu recyklingu tworzyw sztucznych uzyskując recyklat, który z wykorzystaniem wtryskarki posłużył do wytworzenia nowych elementów. Wykonane samodzielnie łopatki z logo Wydziału Inżynierii Mechanicznej uczniowie mogli zabrać do domu. Atrakcję stanowił także symulator spawania oraz wykonanie spoin z użyciem okularów VR. Kolejnym etapem była wizyta w sali komputerowej i poznanie namiastki projektowania maszyn i urządzeń w specjalistycznym oprogramowaniu inżynierskim. Zaprezentowano także nowo powstałe w ostatnim czasie inwestycje, zrealizowane na Politechnice Bydgoskiej. W Akademickim Centrum Sportu otwarto drzwi do nowoczesnych pomieszczeń fitnessu, siłowni, trójboju. Ostatni element wizyty stanowił wykład profesora Dariusza Skibickiego pt. „Naukowiec czy artysta, czyli kim jest inżynier?” podczas którego podkreślono istotną rolę jaką stanowi praca inżynierów w otaczającej nas rzeczywistości.