7 lutego 2024 r. w murach I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy uczniowie spotkali się z Prezydentem Miasta Bydgoszczy Panem Rafałem Bruskim na niecodziennej lekcji obywatelskiej, która była doskonałą okazją do zdobycia przez młodzież cennych informacji na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz jego znaczenia dla lokalnej społeczności.