I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Bydgoszczy

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz.2431).

ROZPORZĄDZENIE

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego: ustalone przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. 
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Zarządzenie Nr 9/2023

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Zarządzenie Nr 16/2023

 

 Więcej informacji znajdziesz na tutaj

 

Stan na dzień 03-04-2023