12 marca 1999 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem NATO. Ten sojusz militarny powstał w 1949r., wówczas Polska zniewolona przez Związek Radziecki, nie mogła wstąpić do paktu. W tym czasie na ziemiach polskich toczyła się nierówna walka między przedstawicielami podziemia niepodległościowego, których dzisiaj nazywamy Żołnierzami Wyklętymi, a narzuconą nam przez Sowietów władzą. Żołnierze Wyklęci walczyli o wolną, niezależną i bezpieczną Polskę, którą dzisiaj gwarantuje nam sojusz Północnoatlantycki.

O bohaterów tej walki zapytano uczniów szkół podstawowych i średnich z województwa kujawsko-pomorskiego, uczestników zmagań konkursowych, które odbyły się w siedzibie IPN w Bydgoszczy. Miło nam poinformować, że laureatami konkursu zostali uczniowie naszej szkoły.

I miejsce wśród licealistów zajął Tomasz Wieluński, uczeń klasy 4b, a III - Franciszek Klamka z klasy 1b. Laureatom gratulujemy sukcesu, jednocześnie cieszy nas fakt, że młodzi ludzie interesują się najnowszą historią Polski.

Podczas wizyty w IPN młodzież wysłuchała ciekawej prelekcji dr Alicji Paczoskiej – Hauke, dotyczącej: Żołnierzy podziemia niepodległościowego na „Bydgoskiej Łączce”. Następnie młodzi ludzie zwiedzili archiwa IPN, w tym bardzo ciekawą eskpozycję „Uwolnić z niepamięci”, oglądali również eksponaty związane z działalnością Służby Bezpieczeństwa. Duże zainteresowanie wzbudziła teczka z ukrytym aparatem fotograficznym, używanym podczas wykonywania zdjęć operacyjnych. Aparat został odebrany 1 maja 1983 r. funkcjonariuszowi SB podczas manifestacji członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy. Jeden z działaczy opozycyjnych - Roman Kotzbach przekazał teczkę wraz z aparatem w depozyt Delegaturze IPN w Bydgoszczy.

To żywa lekcja historii, której nie zastąpią żadne podręczniki.