Z dumą przyjęliśmy informację o sukcesie Bartłomieja Jodko, ucznia klasy 3c, który został laureatem II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „I know America 2024”. Bartek otrzymał indeks na studia I stopnia w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto odbędzie miesięczny staż w Amerykańskiej Izbie Handlowej.

Finalistką konkursu została również Anna Szwarc, uczennica klasy 2g, która znalazła się w gronie 14 najlepszych spośród 1700 uczestników tegorocznej edycji.

Gratulujemy sukcesu!!!

Szczegóły na stronie: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffundacjawspomaganiawsi.pl%2Fudzial-w-konkursie-to-mozliwosc-nauki-ale-i-rozwoju-pasji-final-i-know-america-2024%2F&h=AT1zmo1EANsVbWBgRM_J6Pp57XPOUOfqRFJHR-g8grMTkQtinx5dyiQLgWUNI__B7Erc0cPw3Y4fG6nvnc4UiZ4-niYK8ZSlSXfQxRHor0YlvKEqf6ziiaq5pabYDPYz1QsZxurWJXMqiiAL3e_u&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3o7doAIN1GxvD37e0RZivMH34auyCWBIEz7ZUt4wOJv9nMCNUYQNPRWZC05xY4MqP3pi6HFvn-85jB0ulvX2ICvP_nmv_dpNTzgZ0YSHQA7IZUr3951I9blFP0HfaShnuRLtl4HbKb2LlS4u68jhYpbZwEAvrwa2DjPW0As9sTeqBs1YEoHpBliwQSTmj5zJGkz0v72gHU0zcwptYSc_tDtcLD8_PmHd1F

 

Zdjęcia udostępninie przez: Fundacja Wspomagania Wsi