ZŁOTY DYPLOM dla Chóru PRIMO

W sobotę 15 kwietnia br. w Warszawie Chór PRIMO I LO uczestniczył w I Ogólnopolskim Chorus Inside Poland – Musica Sacra. Zespół zaprezentował cztery utwory a cappella: dwa kompozytorów polskich Piotra Jańczaka i Józefa Świdra oraz kompozytora węgierskiego Lajosa Bardosa i litewskiego Gediminasa Kalinasa. Jury konkursu pod przewodnictwem ks. prof. Kazimierza Szymonika wysoko oceniła prezentację PRIMO przyznając ZŁOTY DYPLOM w kategorii chórów młodzieżowych. Ponadto dyrygentka zespołu prof. Monika Wilkiewicz otrzymała Nagrodę dla „Najlepszego dyrygenta konkursu”.