Trwa zgłaszanie pomysłów do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.
Formularz znajduje się na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo. Projekty, podobnie jak w poprzednich edycjach BBO, mogą być zgłoszone wyłącznie w sposób elektroniczny.
Do wyboru są cztery rodzaje projektów: ponadosiedlowe, osiedlowe, projekty społeczne oraz mikroprojekty osiedlowe.
Osiedlowe – można zgłosić pomysł na 1 z 29 osiedli, wartość jednego nie może przekroczyć środków przeznaczonych na osiedle (podział środków).
Ponadosiedlowe – gdzie wartość projektu nie może przekroczyć 1,54 mln zł.
Projekty społeczne – projekty nieinwestycyjne, wartość jednego projektu nie może przekroczyć 38,6 tys. zł.
Mikroprojekty osiedlowe – kwota na 1 projekt nie może przekroczyć 10 tys. zł.
Szczegółowe pytania i odpowiedzi w sprawie zgłaszania projektów znajdują się na stronie:
https://www.bdgbo.pl/2023/04/pytania-i-odpowiedzi-w-sprawie.html
Inne pytanie dotyczące Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego można kierować na adres:
budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl