1 marca obchodzimy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych -„żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy walczyli przeciwko sowietyzacji Polski i narzucanemu przez Związek Radziecki reżimowi komunistycznemu po II wojnie światowej.” W 1951 r. tego dnia wykonano wyrok na członkach IV Zarządu Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", organizacji, uważanej za następczynię Armii Krajowej.
Młodzież z klasy 1b zapaliła znicz przy pomniku upamiętniającym ppor. Leszka Białego oraz żołnierzy zamordowanych 3 marca 1945 w katowni UB przy ul. Markwarta w Bydgoszczy. Podporucznik Leszek Biały (1919 -1945) – był szefem łączności Okręgu Pomorskiego Armii Krajowej (ps. "Jakub"). Aresztowany przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa 27 lutego 1945 r., po brutalnym śledztwie zamordowany w niedzielę 3 marca 1945 r. w ówczesnym budynku UB przy ul. Markwarta 4. Ciało wrzucono do wykopanego na podwórku budynku dołu i zasypano. Nad zwłokami postawiono śmietnik.
Rodzina przez wiele lat szukała śladów Leszka, wierzyli, że został wywieziony na Wschód i żyje. W 1956 r., wraz z tzw. „odwilżą”, do ojca Leszka zgłosił się człowiek, który poinformował go o śmierci syna i wskazał miejsce, gdzie leżały jego szczątki.