Kalendarium wydarzeń

Czerwiec 2023


08.06, czwartek
Boże Ciało - dzień wolny od zajęć szkolnych

09.06, piątek
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16.06, piątek do 1530
Termin ustalenia ocen rocznych dla uczniów klas I, II i III

19.06, poniedziałek
Zebranie Rady Pedagogicznej w związku z klasyfikacją roczną uczniów klas I, II i III

20.06 - 22.06
Blok zajęć edukacyjno-wychowawczych i sportowych

23.06, piątek
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

23.06 - 31.07
Rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2023/2024

Lipiec 2023


07.07, piątek
Wręczanie zaświadczeń Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu maturalnego