Klasa humanistyczno-prawna z elementami amerykanistyki

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie
  • język angielski

 

Przedmioty uzupełniające:

  • retoryka
  • podstawy prawa
  • kultura i historia Stanów Zjednoczonych

 

Języki obce:

angielski oraz

niemiecki/ hiszpański/ francuski/ rosyjski

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

  • język polski
  • historia/ wiedza o społeczeństwie
  • język angielski
  • matematyka